Mieszkańcy

Mieszkańcy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżycka Karta Mieszkańca

Fala

UWAGA! GKM wydane w 2018 tracą ważność


Giżycka Karta Mieszkańca to projekt kierowany do mieszkańców Giżycka. Karta umożliwia dostęp do szerokiego katalogu ulg i zwolnień obejmujących np. zniżki na pływalnię miejską, lodowisko czy imprezy biletowane, a także rabaty u lokalnych przedsiębiorców z rożnych branż. Operatorem karty jest Urząd Miejski w Giżycku.

 

Lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w ramach GKM zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu Katarzyną Zadrogą | Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko tel. 798 617 629, gkm@gizycko.pl.

 

 

Celem projektu jest promocja miasta oraz prezentacja szerokiej oferty instytucji miejskich. Giżycko diametralnie zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno jego miejski krajobraz, jak i oferta kulturalna. Karta zapewni mieszkańcom dostęp do poszczególnych usług w promocyjnych cenach, dzięki czemu będą mogli na nowo poznać swe miasto. 

 

Kto może otrzymać Giżycką Kartę Mieszkańca?

Każdy mieszkaniec Giżycka, który:

rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest miasto Giżycko,

otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku oraz członkowie rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest Giżycko, czyli współmałżonek i dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7. Wniosek można złożyć także online. Wystarczy przesłać mailowo na adres gkm@gizycko.pl komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów lub czytelnych zdjęć (bez dowodu osobistego) - wnioski do pobrania.

Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Wymagane dokumenty. Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu: 

dokument tożsamości,

pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Giżycku (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie miasta Giżycka i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,

  w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).

  W przypadku składania wniosku online ww. dokumenty (bez dowodu osobistego) należy przesłać w postaci skanów lub wyraźnych zdjęć mailowo na adres gkm@gizycko.pl

Kiedy i gdzie odbiorę swoją Kartę?

Odbiór GKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę. W przypadku osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę - rodzica lub opiekuna prawnego. Bez upoważnienia karty mogą być odebrane przez współmałżonka, w innym przypadku potrzebne jest upoważnienie do odbioru. Kartę będzie można odebrać w Punkcie Obsługi.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

 

Organizator Programu: Urząd Miejski w Giżycku

Koordynacja: Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko

 

Szczegółowych informacji na temat Giżyckiej Karty Mieszkańca udziela Biuro Promocji i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Giżycku, pok. nr 116, tel. 798 617 629, katarzyna.zadroga@gizycko.pl (Katarzyna Zadroga).