Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Telefony alarmowe

Fala

W sytuacjach zagrożenia zadzwoń po pomoc:


 
112 Centrum Powiadamiania Ratowniczego
997 Policja
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
601 100 100 Numer ratunkowy nad wodą
986 Straż Miejska
87 7324 124 Dyżurny Miasta (Centrum Zarządzania Kryzysowego)
992 Pogotowie Gazowe
991, 87 428 74 47 Pogotowie Energetyczne
87 428 59 44, 428 73 48 Pogotowie Ciepłownicze
428 25 60, 429 91 71 Pogotowie Wodociągowe
 
Instytucje
Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 7 parter)
CENTRALA Tel.: +48 87 7324 111, Fax: +48 87 428 52 41
urzad@gizycko.pl
www.gizycko.pl
 
Terenowy Punkt przyjmowania wniosków i wydawania paszportów
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 163
 
Urząd Stanu Cywilnego
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 156, Fax: +48 87 428 59 31
iwona.wojciulewicz@gizycko.pl
 
Straż Miejska (całodobowo)
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Bezpłatny tel. alarmowy 986
(numer obowiązujący w granicach administracyjnych miasta, dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych)


Tel.: +48 87 428 57 54,  Fax: +48 87 7324 126
sm@gizycko.pl
 
Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo)
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 124, Fax: +48 87 7324 164
czk@gizycko.pl
 
Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 43 26, Fax: +48 87 428 16 37
gck@gizycko.pl
www.gizyckiecentrumkultury.pl
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 27 53, Fax: +48 087 429 27 53
mosir@gizycko.pl
www.mosir.gizycko.pl
 
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 25 05, Fax: +48 87 428 23 72
mbpgiz@wbp.olsztyn.pl
www.mbp-gizycko.pl
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 56 06, Fax: +48 87 428 40 42
mops@gizycko.pl
 
Centrum Integracji Społecznej
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko
Tel.: 505 601 680
 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 162
cpuis@gizycko.pl
www.centrumprofilaktyki.pl
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5, pok. 8, 9, 11-500 Giżycko
+48 87 429 10 89, 429 18 20
sekretariat@pcprgizycko.pl
 
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
ul. Smętka 5, pok. 8, 9, 11-500 Giżycko
+48 87 428 49 20
 
Starostwo Powiatowe w Giżycku
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 59 58, Fax: +48 87 428 55 06
skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
www.powiatgizycki.pl
 
Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 99 60, Fax: +48 87 429 99 76
ugg@ugg.pl
www.ugg.pl
 
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
ul. Wyzwolenia 2, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 52 65, Fax: +48 428 57 60
infogizycko@post.pl
www.gizycko.turystyka.pl
 
PKP
ul. Kolejowa, 11-500 Giżycko
całodobowa infolinia: (042) 1 9436
Ogólnopolski Internetowy Rozkład Jazdy
www.rozklad-pkp.pl
 
PKS - Informacja
ul. Kolejowa, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 50 87
Giżycki Rozkład Jazdy
www.pks.mragowo.pl/rozklad/da_gi_062008.html
Ogólnopolski Internetowy Rozkład Jazdy
www.rozklady.com.pl
 
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 64 40, Fax: +48 87 429 64 75
olgi@praca.gov.pl
www.gizycko.pup.gov.pl
 
Urząd Skarbowy w Giżycku
ul. Kościuszki 15, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 30 00, Fax: +48 87 428 35 07
us2807@wm.mofnet.gov.pl
www.olsztyn.is.gov.pl/us/2807/
 
Dom św. Faustyny "Wielkie Serce" (dom dziecka)
ul. Staszica 13,11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 54 97
caritas.gizycko@poczta.onet.pl
www.gizycko.um.gov.pl/caritas/
 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko
(Straż Pożarna)
Tel.: 112
 
"Szpital Giżycki" sp. z o.o.
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 66 66, Fax: +48 87 428 36 77
sekretariat@zozgiz.pl
www.zozgiz.pl
 
Pogotowie Ratunkowe FALCK
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko
Tel.: 112, 999
 
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Siedziba: ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko
Biuro: ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Giżycko (Port Ekomarina Giżycko)
Tel.: +48 87 428 23 00,
Numer ratunkowy nad wodą 601 100 100
biuro@mopr.com.pl
www.mopr.com.pl
 
Komenda Powiatowa Policji
al. 1 Maja 26, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 92 00, 997, Fax: +48 87 429 92 00
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/kpp_gizycko
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 91 00, 998, Fax: +48 87 429 91 05
kpgizycko@kwpsp.olsztyn.pl
www.kppspgizycko.pl
 
Żandarmeria Wojskowa
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 3
+48 87 429 43 62
 
Państwowa Straż Rybacka
ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko
+48 600 243 643
 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
(Fundacja "Dzieci Niczyje")
Tel.: 116 111 poniedziałek - piątek w godz. 12.00-20.00
 
Bezpłatna i całodobowa infolinia dla potrzebujących pomocy
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
(informacja o miejscach noclegowych, jadłodajni, punktach udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej w woj. warmińsko - mazurskim) całodobowa bezpłatna infolinia
Tel. : 0 800 165 320
 
Schronisko dla bezdomnych psów w Bystrym k. Giżycka "Dom Sary"
Bystry k. Giżycka
+48 87 428 45 33
domsary@op.pl
 
Wojsko więcej...
Banki, Bankomaty więcej...
Kościoły więcej...
Apteki więcej...
Pomoc drogowa więcej...
Taxi więcej...
 
Pozostałe informacje można znaleźć w Bazie firm i instytucji