„Polsko – Litewskie Regaty Transgraniczne” 25 sierpnia 2007

W sobotę 25 sierpnia odbędzie się uroczyste podsumowanie
dwutygodniowych obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży z Giżycka oraz litewskiej Vareny,
realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
(Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki
Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC) pn.:

„ŻEGLARSTWO – DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ ŁĄCZĄCĄ
GIŻYCKĄ I VAREŃSKĄ MŁODZIEŻ”

W „Polsko – Litewskich Regatach Transgranicznych” na jez. Kisajno oraz ognisku udział wezmą władze Giżycka, realizatorzy i koordynatorzy projektu,
przedstawiciele Vareny, mediów, społeczności lokalnej,
dzieci i młodzież z Giżycka, Vareny oraz wychowankowie Domu Dziecka w Valkininku (rejon Vareny).


Goście będą mogli zapoznać się z życiem obozowiczów dzięki stworzonej przez młodych kronice, a także prezentacji multimedialnej
przygotowanej przez koordynatora projektu.
Uwieńczeniem dnia będzie integracyjne ognisko i „prawdziwie żeglarski chrzest”.

W tym samym czasie Giżycko gości również dzieci z Dubna na Ukrainie,
miasta partnerskiego, z którym od wielu lat współpracuje.

Zapraszamy więc na międzynarodową sobotę
do Ośrodka Wypoczynkowo-Konferencyjnego „Wioska Turystyczna Wilkasy”
(Wilkasy k. Giżycka ul. Niegocińska 7), gdzie odbędą się:
• regaty (godz. 10.00-14.00)
• żeglarski chrzest (godz. 17.00)
• ognisko (godz. 19.00)13 sierpnia rozpoczęliśmy polsko-litewskie żeglowanie w Giżycku

W poniedziałek 13 sierpnia rozpoczęły się dwutygodniowe obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży z Giżycka oraz litewskiej Vareny
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
(Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki
Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC)
pn.:

„ŻEGLARSTWO – DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ ŁĄCZĄCĄ
GIŻYCKĄ I VAREŃSKĄ MŁODZIEŻ”

Obozy zakończą się 26 sierpnia, a w przeddzień, czyli 25 sierpnia w sobotę
w ramach podsumowania odbędą się
„Polsko – Litewskie Transgraniczne Regaty” na jez. Kisajno oraz ognisko,

w którym udział wezmą władze Giżycka, realizatorzy i koordynatorzy projektu,
przedstawiciele Vareny, mediów, społeczności lokalnej,
dzieci i młodzież z Giżycka, Vareny oraz Domu Dziecka w Valkininku (rejon Vareny).

Czas trwania projektu: 8 miesięcy (maj – grudzień 2007)
Partner wiodący: Gmina Miejska Giżycko www.gizycko.pl
Wartość projektu: 63.310 EUR
(75 % Interreg III A - 47.482,5 EUR, 25 % Gmina Miejska Giżycko –15.827,5 EUR)

Koordynator projektu:
Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku


Projekt dotyczy wymiany dzieci i młodzieży szkolnej
z Giżycka (Polska) i Vareny (Litwa)

Odległość dzieląca Giżycko i Varenę nie jest duża, co niewątpliwie stanowi czynnik ułatwiający nawiązywanie nowych kontaktów i zacieśnianie już istniejących. Miasta już w ubiegłym roku współpracowały w ramach projektu współfinansowanego przez UE pn. „Transgraniczne Warsztaty Artystyczne >>Pod Gwiaździstym Niebem<< – miejscem spotkań dzieci i młodzieży”. W ramach projektu 500-osobowa grupa młodych mieszkańców Giżycka i Vareny uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Europejskiej „Z piosenką po Europie”, Transgranicznych warsztatach teatralnych oraz Transgranicznych warsztatach artystycznych.

Głównym celem obecnie realizowanego projektu pn. „Żeglarstwo – dyscypliną sportową łączącą Giżycką i Vareńską młodzież” jest nawiązanie trwałych kontaktów transgranicznych pomiędzy partnerami. Wymiana pozwoli także jej uczestnikom na poznanie regionu sąsiada, przybliżenie jego kultury i historii.

Projekt polega na organizacji dwóch obozów żeglarskich (w terminie 13-26 sierpnia 2007 r.) dla dzieci i młodzieży z Giżycka i Vareny - jeden dla 40-osobowej grupy dzieci w wieku 14-16 lat oraz czterech opiekunów (razem 44 osoby), drugi dla 40-osobowej grupy dzieci w wieku 12-14 oraz czterech opiekunów (razem 44 osoby).

Projekt skierowany jest do 80-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Giżycka i Vareny w wieku 12-16 lat, a także nauczycieli, animatorów kultury, samorządów i podległych im jednostek zajmujących się młodzieżą. Dzięki kontaktom nawiązanym w ramach wymiany społeczności lokalne będą mogły pośrednio poznać się nawzajem.

Podczas wymiany goście z Vareny zapoznają się z historią i kulturą regionu Giżycka. Prowadzone będą zajęcia sportowe, kulturalne i artystyczne. Przewidziane są wycieczki, dzięki którym dzieci zapoznają się z dziedzictwem kulturowym regionu. Wśród licznych atrakcji zaplanowano m.in.: zwiedzanie Giżycka i Twierdzy Boyen, wycieczki krajoznawcze do: Mamerek (bunkry), Puszczy Boreckiej i Woliska (rezerwat żubrów) oraz Gdańska, Mikołajek – Basen Tropikana, rezerwatu dzikich zwierząt w Kadzidłowie i Krutyni na spływ kajakowy. Oprócz tego oczywiście nauka żeglowania, rejsy statkiem „Szlakiem Łabędzim”, zawody pływackie, zabawy w dwa ognie i badmintona, ogniska, rozgrywki w tenisa stołowego, piłkę siatkową, nożną i bilard, konkursy plastyczne, lekcje ekologiczne na ścieżce dydaktycznej, projekcje bajek i filmów, dyskoteki, karaoke, nauka piosenek w języku polskim i litewskim.

Giżycczanie i młodzi mieszkańcy Vareny wezmą udział w kursie żeglarskim z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi na wodzie. Obozy zakończą się wspólnymi transgranicznymi regatami („POLSKO – LITEWSKIE TRANSGRANICZNE REGATY”) oraz ogniskiem. W podsumowaniu projektu udział wezmą władze Giżycka, realizatorzy i koordynatorzy projektu, przedstawiciele Vareny, mediów, społeczności lokalnej, dzieci i młodzież z Giżycka, Vareny oraz Domu Dziecka w Valkininku (rejon Vareny).

Podczas obozów polskie i litewskie dzieci będą miały szansę poznania regionu sąsiada, jego kultury, historii i lokalnych tradycji. Będzie to również doskonała okazja do wykorzystania znajomości języka angielskiego.
Wszystko to posłuży kształtowaniu nowej otwartej tożsamości regionalnej: twórczej aktywności, tolerancji i otwartości. Młodzież uczyć się będzie umiejętności współpracy, czego wymiernym efektem będą nawiązane trwałe kontakty transgraniczne.
Również nauczyciele, animatorzy kultury, a także samorządy i jednostki im podległe, realizujące zadania wynikające z zakresu edukacji, mają możliwość poznania nowych form pracy na rzecz ludzi młodych z zakresu: edukacji, kultury, historii i promocji własnego regionu. Dzięki realizacji projektu nie tylko młodzież, ale także te jednostki mogą tworzyć sieć nowych kontaktów, umożliwiającą realizację wspólnych przedsięwzięć i tworzenie wspólnych programów w przyszłości.
Wymiana z pewnością wpłynie na dalszy rozwój współpracy między miastami i zaowocuje kolejnymi projektami, dzięki którym zacieśnione zostaną więzi obu społeczności.


Wydarzenia z życia projektu:

28.05.2007 Wizyta giżyckiej delegacji w Varenie


W celu szczegółowego omówienia współpracy w ramach projektu, a także podsumowania dotychczasowych wspólnych działań, 28 maja 2007 r. do Vareny pojechała giżycka delegacja (Wiceburmistrz Paweł Czacharowski, Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury Dorota Łabuz, Koordynator projektu Małgorzata Kuncer z Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej oraz Andrzej Dębek z Urzędu Miejskiego w Giżycku). W spotkaniu litewskiego partnera reprezentował Wicemer Vareny Alvydas Valeiša, Dyrektor Centrum Oświaty, Kultury i Sportu Liudas Tamulevičius, jego Zastępca Regina Svirskiene, Specjalista ds. inwestycji i współpracy z zagranicą Tatjana Saulevičiene (koordynator działań po stronie litewskiej) oraz Specjalista ds. kontaktów z mediami Ruta Averkiene.

Podczas wizyty w Varenie odwiedziliśmy również Dom Dziecka w Valkininku. Jego podopieczni brali udział w poprzedniej wymianie zimowej w Giżycku. Dzieci zostały zaproszone i w tym roku na obozy żeglarskie.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki
Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC)
pn.:

„ŻEGLARSTWO – DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ ŁĄCZĄCĄ
GIŻYCKĄ I VAREŃSKĄ MŁODZIEŻ”

Czas trwania projektu: 8 miesięcy (maj – grudzień 2007)
Partner wiodący: Gmina Miejska Giżycko www.gizycko.pl
Wartość projektu: 63.310 EUR
(75 % Interreg III A - 47.482,5 EUR, 25 % Gmina Miejska Giżycko –15.827,5 EUR)

Koordynator projektu:
Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku


Projekt dotyczy wymiany dzieci i młodzieży szkolnej
z Giżycka (Polska) i Vareny (Litwa)

Odległość dzieląca Giżycko i Varenę nie jest duża, co niewątpliwie stanowi czynnik ułatwiający nawiązywanie nowych kontaktów i zacieśnianie już istniejących. Miasta już w ubiegłym roku współpracowały w ramach projektu współfinansowanego przez UE pn. „Transgraniczne Warsztaty Artystyczne >>Pod Gwiaździstym Niebem<< – miejscem spotkań dzieci i młodzieży”. W ramach projektu 500-osobowa grupa młodych mieszkańców Giżycka i Vareny uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Europejskiej „Z piosenką po Europie”, Transgranicznych warsztatach teatralnych oraz Transgranicznych warsztatach artystycznych.