Akcja dokarmiania kotów wolno żyjących

Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2021 r. każdy mieszkaniec Giżycka dokarmiający koty wolno żyjące, może przyjść do Urzędu Miejskiego w Giżycku, aby zgłosić chęć otrzymania darmowej karmy. Wnioski można składać również do urny stojącej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Giżycku lub wypełnione przesyłać na adres mailowy magdalena.warzocha@gizycko.pl. Wzór wniosku do pobrania (informacja w Biuletynie Informacji Publicznej). O terminie odbioru karmy każdy zostanie powiadomiony telefonicznie. Zapraszamy!   Akcja dokarmiania kotów wolno żyjących finansowana jest ze środków budżetowych miasta Giżycka.   Informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej UM Giżycko Foto nagłówek: pixabay.com