CEEB | Identyfikator deklaracji mailem

18 października Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił wysyłkę mailową unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych obywateli, którzy podali w deklaracji CEEB adres e-mail do kontaktu.

Wysyłka realizowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl. Korespondencja, którą adresaci otrzymają z tego adresu, jest korespondencją oficjalną, pochodzącą z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Biały domek na tle zielonej trawy

Unikalny identyfikator deklaracji daje możliwość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji. Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu do urzędu gminy/miasta. Wraz z identyfikatorem w korespondencji adresaci otrzymują link, do usługi "Sprawdź swoją deklarację". Usługa ta znajduje się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB. Sprawdzić swoją deklarację mogą również bezpośrednio ze strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify.

 

Błąd systemu aplikacji CEEB sprawił, że część adresatów otrzymała wiele razy tą samą wiadomość, która powinna trafić na ich skrzynki tylko raz. Uprzejmie przepraszamy za tę sytuację i ewentualne niedogodności.

 

Informacja: Wydział Ogólny Urzędu Miejskiego