Mieszkańcy

Mieszkańcy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Cmentarz komunalny

Fala

ODWIEDŹ E-cmentarz

     


OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zarządzeniem nr 289/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Giżycko:

 

MIEJSCA GRZEBALNE

 1. Nowe (pojedyncze) miejsce grzebalne do aktualnego pochówku w grobie ziemnym | 400,00 zł
 2. Nowe (pojedyncze) miejsce grzebalne do aktualnego pochówku w grobie ziemnym urnowym | 400,00 zł
 3. Nowe (pojedyncze) miejsce grzebalne do aktualnego pochówku w grobie ziemnym głębinowym | 300,00 zł
 4. Nowe (pojedyncze) miejsce grzebalne z ponownego zagospodarowania, przeznaczone do aktualnego pochówku | 1 000,00 zł
 5. Nisza urnowa (1-2 urny) w kolumbarium do pochowania urny z prochami | 1 500,00 zł
 6. Nisza urnowa (3-4 urny) w kolumbarium do pochowania urny z prochami | 2 000,00 zł
 7. Zastrzeżenie nieużycia grobu na dalsze 20 lat | 400,00 zł
 8. Opłata za każdy rok zwłoki w uiszczeniu opłaty za zastrzeżenie nieużycia grobu na dalsze 20 lat | 100,00 zł

  MIEJSCA REZERWOWE

 1. Rezerwowe miejsce grzebalne w grobie ziemnym | 3 500,00 zł
 2. Rezerwowe miejsce w kolumbarium – nisza urnowa na 1-2 urny | 3 000,00 zł
 3. Rezerwowe miejsce w kolumbarium – nisza urnowa na 3-4 urny | 3 500,00 zł

  ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRAC NA CMENTARZU  Zezwolenie na postawienie grobu murowanego | 1 000,00 zł   POZOSTAŁE OPŁATY

 1. Wjazd na cmentarz – jednorazowy | 70,00 zł
 2. Wjazd na cmentarz – ryczałt miesięczny | 300,00 zł
 3. Kaucja zwrotna stanowiąca zabezpieczenie prawidłowości wykonania robót kamieniarskich – jednorazowa | 200,00 zł
 4. Kaucja zwrotna stanowiąca zabezpieczenie prawidłowości wykonania robót kamieniarskich – stała | 462,96 zł
 5. Kaucja zwrotna stanowiąca zabezpieczenie prawidłowości wykonania robót przez zakłady pogrzebowe – jednorazowa | 462,00 zł
 6. Kaucja zwrotna stanowiąca zabezpieczenie prawidłowości wykonania robót przez zakłady pogrzebowe – stała | 1 388,89 zł

Opłaty określone są opłatami netto i należy do nich doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.