Ewa Ostrowska Burmistrzem Giżycka

W II turze wyborów na Burmistrza Giżycka zwyciężyła Ewa Ostrowska, zdobywając 68,96% głosów. Nowa Burmistrz, stanowisko od obecnego burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza przejmie już 6 maja.

Ewa Ostrowska jest absolwentką SP nr 2 w Giżycku i tutejszego I LO, ukończyła także Prywatną Wyższą Szkołę Zawodową (obsługa ruchu turystycznego), Politechnikę Białostocką (zarządzanie przedsiębiorstwem) i studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych).

 

W samorządzie pracuje od 1994 - zaczynała w Urzędzie Miejskim jako podinspektor do spraw promocji, w latach 2002-2007 pracowała w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, a ostatnie siedemnaście lat na stanowisku dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Pani Ewa to także Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej, Klubu "Pełna Chata" i Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz opiekunka Giżyckiej Rady Seniorów. Znana także jako społeczniczka o wielkim sercu i organizatorka wielu imprez, a prywatnie żona i matka trojga już dorosłych dzieci.