Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna plaży miejskiej

Wyniki konkursu na
"Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
terenu Plaży Miejskiej w Giżycku
wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych"

 

Na oficjalnej stronie www.gizycko.pl można obejrzeć wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty, pobrać prace konkursowe z wizualizacjami i opisami, a także zapoznać się z oceną jury. Serdecznie zapraszamy.

 

I nagroda

arch. Małgorzata Sadowska-Sobczyk – Józefów
arch. Stanisław Ignaciuk - Warszawa
arch. Michał Lenczewski – Warszawa

 


DO POBRANIA PRACA KONKURSOWA

 

OCENA JURY - Praca nr 21 I nagroda

Nagrodę przyznano za zdecydowane przeprowadzenie koncepcji bulwaru wzdłuż jeziora (bulwar spacerowy), wyraźne wydzielenie poszczególnych stref funkcjonalnych, prawidłowe wydzielenie przestrzeni plaży od mariny, trafne połączenie zespołu mariny z miastem poprzez oś ul. Unii Europejskiej. Jury wysoko oceniło jednorodność i spójność języka architektonicznego całego zespołu, zwracając jednak uwagę na dalsze możliwości jej dopracowania. Zalecenia pokonkursowe:

Staranniejsze opracowanie architektury budynku ośrodka szkoleniowego;

- staranniejsze opracowanie zakończenia bulwaru wokół budynku ośrodka szkoleniowego i zabytkowego budynku PTTK,

- zmiana lokalizacji kapitanatu – powinien być od strony jeziora,

- przemyślenie zamknięcia osi bulwaru na budynku ośrodka,

- konieczność wprowadzenia dominanty wysokościowej np. na zamknięciu mola, przy wejściu do portu.

 

II nagroda

INTERURBAN Łukasz Piankowski - Gdynia

 


DO POBRANIA PRACA KONKURSOWA

 

OCENA JURY - Praca nr 14 II nagroda

Praca nagrodzona za czytelnie i charakterystycznie rozwiązana architektura tworząca urbanistyczne wnętrze wodne, dobra funkcjonalność akwenu przed ośrodkiem sportów wodnych oparta na wydzieleniu slipu, klarownie rozwiązana oś kompozycji wokół pasażu nad jeziorem. Praca nie daje propozycji zagospodarowania plaży ani też części gastronomiczno usługowej w strukturze zieleni. Proponowane powiązanie drogowe z miastem w rejonie ul. Wyzwolenia nietrafione.

 

III nagroda

Pracownia Architektoniczna CHILIART - Giżycko
arch. Karolina Czupryniak
arch. Paweł Fiedczak
arch. Mikołaj Nowakowski

 


DO POBRANIA PRACA KONKURSOWA

 

OCENA JURY - Praca nr 10 III nagroda

Praca doceniona za prawidłowe decyzje urbanistyczne, prawidłowy kierunki powiązania zespołu z miastem w poprzez oś ul. Unii Europejskiej, dobrze zaproponowaną strefę handlu i gastronomii, dobrą lokalizację i skalę amfiteatru. Ciekawie prowadzony bulwar spacerowy. Proponowana architektura ośrodka dydaktycznego sportów wodnych nietrafiona i z nieprawidłową propozycją funkcji. Brak propozycji architektonicznych dla funkcji gastronomicznej i handlowej poza drobnymi kioskami handlowymi.

 

Wyróżnienie

WXCA sp. z o.o. - Warszawa

 
DO POBRANIA PRACA KONKURSOWA

 

OCENA JURY - Praca nr 7 wyróżnienie

Praca prezentuje ciekawy, pejzażowy układ kompozycji terenu. Połączenie z miastem w prawidłowych miejscach ale zbyt słabo zaakcentowane - szczególnie na kierunku ul. Unii Europejskiej. Część gastronomiczno- usługowa w sposób swobodny rozwiązana we wnętrzu parku wokół placu rekreacyjnego . Ciekawa próba nawiązania do historycznych konstrukcji szachulcowych. Wątpliwości budzą propozycje rozwiązań materiałowych zespołu ośrodka szkoleniowego. Zbyt ciasna strefa przedpola przed budynkiem ośrodka.

 

Wyróżnienie

Dżus GK Architekci - Olsztyn

 


DO POBRANIA PRACA KONKURSOWA

 

OCENA JURY - Praca nr 23 wyróżnienie

Praca o prawidłowo podjętych decyzjach urbanistycznych. Dobre powiązanie ośrodka z plażą poprzez zespół nowych budynków ośrodka szkoleniowego i hangarów sprzętu pływającego. Ciekawa próba stworzenia trybun otwartych na boiska plażowe. Po zmianie lokalizacji ośrodka , wątpliwości budzi pozostawienie pirsu rozdzielającego dwa akweny zatoki. Ciekawa propozycja dużych tarasów widokowych zamykających obszar plaży , a także połączenie kładką strefy tarasu widokowego z istniejącym pirsem zatoki Żeglug Mazurskiej. Brak precyzyjniejszej propozycji architektury, szczególnie w stosunku do budynku ośrodka szkoleniowego sportów wodnych. Proponowane formy budynków usługowo-gastronomicznych są zdaniem sądu konkursowego nietrafione.

 

Wyróżnienie

JRK 72 Jacek Krych Architekt - Gliwice

 


DO POBRANIA PRACA KONKURSOWA

 

OCENA JURY - Praca nr 4 wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano za bezkompromisową propozycję architektury ściśle zlokalizowanej na wodzie , stanowiącej zarówno falochron, osłonę wiatrową jak i naturalny punkt widokowy na jezioro.

 

  Fotogaleria z ogłoszenia wyników

FOT. UM Giżycko

 

 

O KONKURSIE

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla terenów położonych w centrum miasta nad jeziorem Niegocin Miasto Giżycko ogłosiło 20 sierpnia 2014 r. Do 21 października można było składać prace konkursowe. Ogłoszenie wyników konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Plaży Miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” połączone z otwarciem wystawy prac konkursowych odbyło się 29 października 2014 r. w sali konferencyjnej Portu Ekomarina Giżycko. Propozycje architektów nmozna było obejrzeć na wielkoformatowych planszach. Ogłoszenie wyników, nagrodzenie zwycięzców oraz wyróżnionych było również transmitowane na żywo w Internecie.

 

Do konkursu wpłynęło 25 zgłoszeń. Prace oceniał 8-osobowy sąd konkursowy: przewodniczący Włodzimierz Mucha architekt SARP O/Warszawa, sędzia referent: Małgorzata Zyskowska architekt SARP O/Olsztyn, Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta Giżycka, Anita Chmielewska Architekt Miejski Miasta Giżycka, Jerzy Walasek architekt z ramienia Zamawiającego, Marek Minikowicz inżynier z ramienia Zamawiającego, Wojciech Gadomski architekt SARP O/Olsztyn, Andrzej Kwieciński architekt SARP O/Wybrzeże. Warto podkreślić, że prace były zakodowane, oznaczone wyłącznie numerami, a sędziowie konkursowi nie wiedzieli, czyją pracę oceniają. Kto jest autorem poszczególnych propozycji wszyscy dowiedzieli się dopiero podczas odczytywania wyników.

 

Rozstrzygnięcie konkursu wyłoniło najlepszą koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, która będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej przez autorów najlepszej pracy w wyniku zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Teren objęty konkursem obejmuje obszar pomiędzy jeziorem Niegocin od południa, Kanałem Giżyckim od zachodu, ulicą Kolejową od strony północnej oraz ulicą Pasaż Portowy od wschodu. W ramach terenów objętych konkursem, wskazany został teren wymagający szczegółowego opracowania urbanistyczno-architektonicznego. Mamy tu na myśli rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne terenu plaży miejskiej w Giżycku, obiektów Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych i ciągów komunikacyjnych w obrębie całego opracowania.

 

Celem nadrzędnym zorganizowania konkursu było uzyskanie spójnej koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla terenu objętego konkursem, pozwalającej na realizację zabudowy zarówno na terenach należących do gminy, jak i na działkach należących do inwestorów prywatnych z uwzględnieniem możliwości etapowania oraz uzyskanie optymalnych rozwiązań komunikacyjnych z podziałem na ruch pieszy, ścieżki rowerowe, komunikację kołową dla całego obszaru objętego opracowaniem konkursowym.

 

Organizatorem konkursu była Gmina Miejska Giżycko przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Olsztynie.

 

Informacje o konkursie: Anita Chmielewska Architekt Miejski

anita.chmielewska@gizycko.pl

tel. 87 7324 144