Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna placu Piłsudskiego

W ramach ogłoszonego przez Miasto Giżycko Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu M.J. Piłsudskiego w Giżycku, wyłoniona została najlepsza koncepcja zagospodarowania placu wraz z jego otoczeniem, pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Wizualizacje można obejrzeć i pobrać na gizycko.pl. Szczegóły poniżej.

 

$(function() { $("#ghost_gallery2085 a").lightBox(); });

I nagroda (8 tys. zł)

Pracownia Architektonicza Chiliart Karolina Czupryniak, Mikołaj Nowakowski, Paweł Fiedczak, Bartosz Dworski (Giżycko)

Praca konkursowa nr 7 (kod konkursowy 230585)

Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 651

Sąd konkursowy przyznał pracy łącznie 651 punktów. Koncepcja nr 7 zwyciężyła również w głosowaniu internetowym. Nagroda publiczności dzięki ponad 2500 głosów oddanych w sondzie na gizycko.pl (37 % wszystkich głosów), powędrowała więc do zdobywcy nagrody głównej.

Nagroda publiczności (5 tys. zł)

Liczba głosów internautów w sondzie na gizycko.pl 2547 (37 %)

 • znakomite poszanowanie wartości historycznych placu poprzez wpisanie płaszczyzny placu w istniejący kontekst urbanistyczny miasta przy zachowaniu osi widokowych poszczególnych pierzei ulicznych
 • wyraźne wydzielenie stref funkcjonalnych przy użyciu prostych, ale geometrycznie i kunsztownie zastosowanych środków wyrazu
 • nowatorskie utworzenie „Bramy Placu Piłsudskiego”
 • elastyczna ilość miejsc parkingowych
 • wysokie koszty realizacji Wizualizacja nr 7

   

  II nagroda (5 tys. zł)

  RADKONCEPT Agnieszka Radkiewicz oraz Martyna Lech (Gdynia)
  Praca konkursowa nr 3 (kod konkursowy 012522)
  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 547

 • czytelne i prawidłowe rozplanowanie funkcji

 • trafne wpisanie projektowanego placu w miejscowy pejzaż przy zachowaniu osi widokowych

 • brak elastyczności przestrzeni parkingowej

  Wizualizacja nr 3


   

  Wyróżnienie (3 tys. zł)

  Barbara Bołoz i Marcin Kitala (Częstochowa)
  Praca konkursowa nr 2 (kod konkursowy 031248)

  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 408

 • nowatorska i bezkompromisowa propozycja architektury Placu Piłsudskiego tworząca płynącą taflę o różnorodnych poziomach

  Wizualizacja nr 2  Kolejne miejsca według uzyskanej punktacji

  Praca konkursowa nr 190319

  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 329

  Wizualizacja nr 9  Praca konkursowa nr 917530

  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 257

  Wizualizacja nr 1  Praca konkursowa nr 351725

  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 237

  Wizualizacja nr 4  Praca konkursowa nr 242004

  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 215

  Wizualizacja nr 5  Praca konkursowa nr 152900

  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 209

  Wizualizacja nr 6  Praca konkursowa nr 949387

  Liczba punktów przyznanych przez sąd konkursowy 176

  Wizualizacja nr 8 $(function() { $("#ghost_gallery15026 a").lightBox(); });


  O KONKURSIE

  Miasto Giżycko 14 października 2014 ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu M.J. Piłsudskiego w Giżycku, w ramach którego wyłoniona została najlepsza koncepcja zagospodarowania placu wraz z jego otoczeniem, pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Prace można było nadsyłać do 15 grudnia 2014 roku. W wymaganym terminie wpłynęło 9 prac konkursowych. Wszystkie złożone propozycje zostały dopuszczone do oceny, jako zgodne tematycznie z przedmiotem konkursu oraz wymaganiami regulaminu w zakresie zachowania anonimowości.

   

   

  5 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14 odbyła się publiczna identyfikacja autorów prac konkursowych poprzez otwarcie kopert z danymi autorów (zgodnie z pkt. 1.4 rozdziału VII Regulaminu konkursu). Po ujawnieniu autorów prac, członkowie Sądu Konkursowego dokonali sprawdzenia spełnienia przez wykonawców prac warunków formalnych (wymagane posiadanie dyplomu ukończenia studiów o kierunku architektonicznym, urbanistycznym przez co najmniej jedną osobę z zespołu autorskiego, o czym mowa w pkt. 2 rozdziału II Regulaminu).

    Odbyło się też głosowanie w Internecie. W trakcie głosowania na stronie internetowej Organizatora konkursu na najwartościowszą pracę, poszczególne koncepcje uzyskały następujące sumy punktów:

   

  Głosy oddane w sondzie na gizycko.pl: 6779

  Praca konkursowa nr 7 2547 (37%)
  ● Praca konkursowa nr 4 2154 (31%)
  ● Praca konkursowa nr 5 878 (12%)
  ● Praca konkursowa nr 8 483 (7%)
  ● Praca konkursowa nr 1 401 (5%)
  ● Praca konkursowa nr 9 138 (2%)
  ● Praca konkursowa nr 2 82 (1%)
  ● Praca konkursowa nr 3 77 (1%)
  ● Praca konkursowa nr 6 19 (0%)

   

  DO POBRANIA

  Praca konkursowa nr 1

  Praca konkursowa nr 2

  Praca konkursowa nr 3

  Praca konkursowa nr 4

  Praca konkursowa nr 5

  Praca konkursowa nr 6

  Praca konkursowa nr 7

  Praca konkursowa nr 8

  Praca konkursowa nr 9

   

  Prace konkursowe można było obejrzeć również na wystawie w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych.

   

  Założenia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

  Koncepcja architektoniczna powinna organizować przestrzeń publiczną nadając jej charakter wielofunkcyjnego placu miejskiego. Rozwiązania przestrzenne i techniczne mają umożliwiać elastyczne wykorzystanie placu jako przestrzeni pod organizowanie imprez masowych (koncerty, spotkania mieszkańców, festyny, wystawy plenerowe itp.) oraz uroczystości wojskowych (uroczyste apele, parady, prezentacje sprzętu wojskowego w tym ciężkiego). Istotne jest uzyskanie takich rozwiązań projektowych, które umożliwiałyby wydzielenie przestrzeni rekreacyjnej, parkingowej oraz retencji wód opadowych nie zaburzając wykorzystywania całości pod organizację różnego rodzaju wydarzeń na terenie placu. Zadaniem konkursowym byłouzyskanie nowego spojrzenia na ukształtowanie i rozplanowanie nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury placu wraz z koncepcją urządzenia terenów go otaczających. Plac traktowany jest jako miejska przestrzeń publiczna, która wymaga zarówno rewitalizacji, jak i szeroko pojętej adaptacji do współczesnych potrzeb. Plac będzie miejscem spotkań sztuki i publiczności, ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji mieszkańców Giżycka.

   

  Więcej o założeniach konkursu...

  Ogłoszenie głosowania internetowego

  Wyniki sondy na gizycko.pl