Koncepcja kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim

Wyniki konkursu na
"Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim w Giżycku"

 

Na oficjalnej stronie www.gizycko.pl można obejrzeć projekty, pobrać prace konkursowe z wizualizacjami i opisami, a także zapoznać się z oceną jury. Propozycje architektów można również obejrzeć w sali konferencyjnej Portu Ekomarina Giżycko. Serdecznie zapraszamy.

 

I nagroda

mgr inż. arch. Malwina Łazęcka
mgr inż. arch. Rafał Maliński
inż. arch. Zofia Sobolewska
mgr inż. Piotr Żółtowski
reprezentujący: STUDIUM Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy
oraz YLE Inżynierowie z Warszawy

 
DO POBRANIA: OPIS, PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4

 

OCENA JURY - Praca nr 2 I nagroda (kod rozpoznawczy 234123)
suma punktów: 671

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne - 315 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego - 256 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych - 100 pkt

Najlepsza koncepcja, która otrzymała I nagrodę, zakłada wykonanie mostu w kształcie litery "C", przeprawę przez kanał z amfiteatrem, polaną piknikową, podestami drewnianymi i ciągami pieszymi oraz rowerowymi.

 

 

II nagroda

Sebastian Marek Pałczyński z Wrocławia

 


DO POBRANIA: OPIS, PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4

 

OCENA JURY - Praca nr 4 II nagroda (kod rozpoznawczy 8103247)
suma punktów: 626

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne -  257 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego -  253 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych -  116 pkt

 

III nagroda

Karolina Czupryniak
Mikołaj Nowakowski
Paweł Fiedczak
reprezentujący Pracownię Architektoniczną
Chiliart z Giżycka

 


DO POBRANIA: OPIS , PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4, PLANSZA 5

 

OCENA JURY -  Praca nr 3 III nagroda (kod rozpoznawczy 230585)
suma punktów: 466

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne -  201 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego - 184 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych - 81 pkt

 

Wyróżnienie

mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk
reprezentujący Biuro Realizacji Inwestycji
FRONTON Sp. z o.o. z Łodzi

 


DO POBRANIA: OPIS, PLANSZA 1, PLANSZA 2, PLANSZA 3, PLANSZA 4

 

OCENA JURY - Praca nr 1 Wyróżnienie (kod rozpoznawczy 597989) 
suma punktów: 377

Rozwiązania komunikacyjne funkcjonalne i techniczne -  210 pkt

Twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego - 125 pkt

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych -  42 pkt

 

O KONKURSIE

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim Miasto Giżycko ogłosiło 19 maja 2015 r. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy istniejącej, niefunkcjonalnej, będącej w złym stanie technicznym kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim w Giżycku przy Szkole Podstawowej nr 4, wraz z rozwiązaniami ciągów pieszo-rowerowych promenady z ich nawierzchnią, zielenią, elementami małej architektury po obu stronach Kanału Giżyckiego, w zakresie obszaru objętego opracowaniem konkursowym.

 

Obszar objęty opracowaniem konkursowym położony jest po obu stronach kanału Giżyckiego, łączącego jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno, stanowiącego jedną z głównych dróg wodnych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tereny wzdłuż kanału wykorzystywane są przede wszystkim jako ciągi spacerowe i rowerowe, w ramach projektowanej promenady spacerowej pieszo-rowerowej wzdłuż brzegów jezior i dróg wodnych miasta Giżycka, łączącej ościenne miejscowości Bystry, Giżycko i Wilkasy.

 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji przebudowy kładki wraz z jej płynnym włączeniem w główne ciągi pieszo-rowerowe, istniejące i projektowane. Organizatorowi konkursu, Gminie Miejskiej Giżycko zależy na powstaniu obiektu indywidualnego, wpisanego w krajobraz, wzbogacającego równocześnie miasto w atrakcyjny ciąg spacerowy.

 

Prace konkursowe można było składać do 31 lipca 2015 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 prace. Wszystkie zostały dopuszczone do oceny. Sąd Konkursowy, którego przewodniczącym był burmistrz miasta Wojciech Iwaszkiewicz 28 sierpnia dokonał oceny prac i wyboru najlepszej koncepcji. Prace były zakodowane, oznaczone wyłącznie numerami, a sędziowie konkursowi nie wiedzieli, czyją pracę oceniają. Kto jest autorem poszczególnych propozycji wszyscy dowiedzieli się 31 sierpnia podczas ogłoszenia wyników i otwarcia kopert z kartami identyfikacyjnymi uczestników konkursu.

 

Ocena koncepcji nastąpiła w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej, według następujących kryteriów:

-     rozwiązania komunikacyjne, funkcjonalne i techniczne,

-     twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowane do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego,

-     kryteria techniczno – ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych, zachowanie proporcji między poniesionymi nakładami a uzyskanym efektem w zakresie formy oraz parametrów technicznych i użytkowych.

 

Za najlepszą i najciekawszą koncepcję uznano pracę architektów reprezentujacych STUDIUM Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy oraz YLE Inżynierowie z Warszawy: mgr inż. arch. Malwiny Łazęckiej, mgr inż. arch. Rafała Malińskiego, inż. arch. Zofii Sobolewskiej, mgr inż. Piotra Żółtowskiego.