Konsultacje plan zagospodarowania Dąbrowskiego, Warszawska, Boh.

Plan zagospodarowania terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Boh. Westerplatte i Kolejową w Giżycku został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 31 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 121, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna odbędzie się 25 marca 2016 r. w sali konferencyjnej  UM o godz. 14.00.

 

Uwagi mogą być wnoszone do 15 kwietnia 2016 r.

 

 

Informacje szczegółowe i dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznje zobacz...