Konsultacje plan zagospodarowania przy ul. Przemysłowej

Plan zagospodarowania terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku wyłożony został  do publicznego wglądu od 1 do 22 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 121, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna odbędzie się 14 marca 2016 r. w sali konferencyjnej UM o godz. 14.00.

 

Uwagi mogą być wnoszone do 5 kwietnia 2016 r.

 

Informacje szczegółowe i dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznje zobacz...