KOTY wolno żyjące | Darmowa karma dostępna

Urząd Miejski w Giżycku informuje, że w dniach 5 - 16 lutego 2024 r. każdy mieszkaniec Giżycka dokarmiający koty wolno żyjące może przyjść do Urzędu Miejskiego, aby zgłosić chęć otrzymania darmowej karmy. 

Wniosek o suchą karmę należy złożyć w pokoju 111 Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu. Karma przeznaczona jest dla kotów wolno żyjących, bytujących na terenie naszego miasta.

 

Koty bytujące na terenie naszego miasta są bardzo zaopiekowane przez osoby stale współpracujące z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nie pozwólmy, aby cierpiały głód, szczególnie w okresie silnych chłodów i mrozu. Wnioski będą dostępne w Wydziale WGKiOŚ od 5 lutego 2024r.

 

Cat

 

Informacja: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska