Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Mapa obszaru rewitalizacji

Fala

Dnia 27 marca 2024 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Giżycku została podjęta Uchwała nr C/43/2024 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka

Link do uchwały w BIP-ie

 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 9 kwietnia 2024 r., poz. 2034 Uchwały nr C/43/2024 z 27 marca 2024 r. Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka

 

Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Załączniki do pobrania:

 

Uchwała nr C/43/2024 Mapa obszarów rewitalizowanych