MOPS świadczenie 300 zł | pomoc uchodźcom

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy, wkrótce powinno rozpocząć się wypłacanie jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę. Już teraz trwa nabór wniosków.

 

Pierwszym krokiem osoby, szukającej w Polsce schronienia i potrzebującej wsparcia, powinno być zgłoszenie do rejestracji, by można było nadać numer PESEL. Po uzyskaniu PESELU należy założyć konto bankowe np.  w Santander Bank, PKO S.A., PKO BP, Credit Agricole, czy BNP Paribas w Giżycku. W trakcie trwania procedury nadawania PESELU, możliwe jest wypełnienie wniosku o przyznanie świadczenia "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę". Formularze w polsko-ukraińskiej wersji językowej dostępne są przy rejestracji w Urzędzie Miejskim w Giżycku (sala konferencyjna Biura Rady, pokój nr 1, parter prawe skrzydło Urzędu).  

 

Formularz MOPS Giżycko do pobrania  

 

Wypełnienie takiego wniosku możliwe to jest również w siedzibie MOPS przy ul. Wodociągowej 15 w Giżycku. Tu wnioski złożyć  mogą uchodźcy mieszkający na terenie miasta Giżycka. Osoby, których miejscem zamieszkania są sąsiednie gminy, sprawę załatwić muszą w odpowiednim ośrodku pomocy na terenie danej gminy.  

 

Osoba składająca wniosek, powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający przekroczenie granicy z datą jej przekroczenia, numer PESEL wszystkich osób ubiegających się o świadczenie oraz numer konta bankowego. Niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa, MOPS Giżycko rozpocznie wypłatę świadczeń. Do wczoraj (21 marca) do giżyckiego MOPS wpłynęło około 80 wniosków dla blisko 150 osób.  

 

Więcej informacji: MOPS Giżycko tel. 87 428 56 06.  

 

 

Informacje: dyrektor MOPS Giżycko Jarosław Borowski

Opracowanie: M. Kulas-Szyrmer BPS

Mapa: BPS J. Maciejewska-Kucfir