Partnerzy Giżyckiej Karty Dużej Rodziny | aktualna baza przedsiębiorców

W tym roku upływa 7 lat od czasu wdrożenia w Giżycku Programu Giżycka Karta Dużej Rodziny, który stanowi zespół ulg, a także zbiór przywilejów obejmujący wszystkich członków rodzin wielodzietnych z Giżycka, w tym także rodziców samotnie wychowujących dzieci.


  Chcielibyśmy poinformować rodziny podsiadające co najmniej troje dzieci, że w naszym mieście istnieje możliwość skorzystania z przygotowanych profitów, bez względu na dochód w gospodarstwie domowym. Giżycka Karta Dużej Rodziny jest przywilejem oraz udogodnieniem dla tych, którzy poświęcają swoje życie na wychowanie licznego potomstwa. Rodziny wielodzietne w każdym momencie mogą wyrazić chęć uczestniczenia w programie. Obecnie w bazie mamy zarejestrowanych ok. 1076 członków dużej rodziny, którzy na co dzień korzystają z przysługujących im ulg i zniżek. Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z ideą programu gizycko.pl/gizycka-karta-duzej-rodziny-7383.html oraz listą przedsiębiorców oferujących swoje usługi ze specjalnie przygotowaną zniżką z myślą o giżyckich rodzinach wielodzietnych gizycko.pl/partnerzy-programu.html, a także z poniższym wykazem ulg przygotowanych przez giżycki samorząd. Rozwiązania, które wchodzą w skład Giżyckiej Karty Dużej Rodziny:


 • 50% zniżki w odniesieniu do aktualnie obowiązujących opłat za wstęp na basen;
 • 50% zniżki na lodowisko wraz z wypożyczeniem łyżew w odniesieniu do aktualnie obowiązujących opłat;
 • 50% zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia oraz imprezy artystyczno-kulturalne organizowane przez Giżyckie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dotyczy zajęć płatnych);
 • częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych: - 50% w przypadku, gdy w rodzinie na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów znajdują się trzy osoby, z których każda uczęszcza do przedszkola, uczy się lub studiuje; - 80% w przypadku czterech i więcej osób będących na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów, z których każda uczęszcza do przedszkola, uczy się lub studiuje;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się trzeciego i więcej dzieci;
 • współpraca z zainteresowanymi firmami z terenu Giżycka;
 • pierwszeństwo w programach zdrowotnych realizowanych przez Gminę Miejską Giżycko.

Aby wziąć udział w Programie Wspierania Rodzin Wielodzietnych Giżycka Karta Dużej Rodziny należy:


 1. pobrać wniosek ze strony gizycko.pl/wniosek-oraz-ankieta-do-pobrania.html;
 2. przygotować niezbędne dokumenty oraz zdjęcia (zdjęcia jak do legitymacji lub dowodu osobistego, mogą być dostarczone na płytce CD, pendrive, przesłane e-mailem, lub dostarczone w wersji papierowej) osób, które zostają zgłoszone do wniosku do otrzymania karty. Dopuszcza się również wykonania zdjęć członków rodziny telefonem i przesłania e-mailem pod warunkiem wyraźnego utrwalenia wizerunku członka rodziny;
 3. wrzucić wypełniony wniosek do skrzynki zawieszonej na zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego wraz z załącznikami w białej, dużej, zaklejonej kopercie z dopiskiem Giżycka Karta Dużej Rodziny - WNIOSEK NA KARTĘ pamiętając o podaniu na wniosku numeru telefonu;
 4. odebrać karty członków swojej rodziny, po uprzednim, telefonicznym poinformowaniu przez pracownika UM o takiej możliwości;
 5. przed upływem 1 roku od daty wydania karty złożyć ponownie wniosek w celu przedłużenia ważności karty.

Wszelkich informacji dotyczących „Programu Giżycka Karta Dużej Rodziny” udziela koordynator i autor programu – dr Katarzyna Karolska, główny specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku pod nr tel.: 798 112 125, e-mail katarzyna.karolska@gizycko.pl. Ze względu na obecnie trudną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, prosimy o pozostanie w domu, a wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie. Obecnie wniosek można pobrać tylko online, a wypełnione dokumenty złożyć tylko do specjalnie przygotowanej skrzynki przed urzędem. Kontakt wyłącznie telefoniczny i mailowy. Pozdrawiamy wszystkich dotychczasowych członków giżyckiej społeczności wielorodzinnej posiadających Giżycką Kartę Dużej Rodziny, a rodziny, które jeszcze nie złożyły wniosków zachęcamy do ich składania.  


fot. archiwum UM w Giżycku