Wielcy giżycczanie

Wielcy giżycczanie

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Plebiscyt o Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka

Fala

PLEBISCYT O NAGRODĘ ŚW. BRUNONA PATRONA GIŻYCKA  

 

 

Plebiscyt o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” organizowany jest w naszym mieście od 2015 roku. Celem plebiscytu jest wyróżnienie wybitnych mieszkańców Giżycka oraz osób, firm, instytucji i organizacji związanych z Giżyckiem, zasłużonych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta

 

Kandydaci mogą być zgłaszani przez mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje są zgłaszane również przez Burmistrza Giżycka. Kandydat powinien odznaczać się odpowiednią postawą moralną i etyczną, a jego postawa nie powinna budzić zastrzeżeń w odniesieniu do relacji międzyludzkich, wartości moralnych i postaci Świętego Brunona Patrona Giżycka.


LAUREACI OSTATNIEJ EDYCJI


 

Laureaci plebiscytu, zostają uhonorowani za swoje sukcesy i dobre pomysły, przyznawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł (brutto) każda. Zwycięzców wybiera kapituła pod przewodnictwem Burmistrza.

 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • kultura
  • sport
  • gospodarka
  • turystyka
  • ekologia
  • zdrowie
  • społecznik
  • ambasador Giżycka
  • pomysł

Kapituła, na wniosek przewodniczącego, ma także możliwość przyznania:
– Honorowej Statuetki Św. Brunona, statuetkę honorową można otrzymać jednokrotnie,
– Statuetki Pamięci, statuetkę przyznaje się wyłącznie pośmiertnie.