REJESTRACJA obywateli Ukrainy | Nadawanie numerów PESEL

UA

 

 

CZYTAJ: AKTUALNE INFORMACJE O NADAWANIU NR PESEL OBYWATELOM UKRAINY

 

 

REJESTRACJA

Stanowisko obsługi obywateli Ukrainy
Nadawanie numeru PESEL

 

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14

Pokój nr 1 | parter prawe skrzydło Urzędu, sala konferencyjna Biura Rady

 

poniedziałek godz. 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.30-15.30

 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku utworzone zostało specjalne stanowisko obsługi obywateli Ukrainy, gdzie osoby zamieszkujące na terenie miasta Giżycka, mogą się rejestrować i składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Sprawy można załatwiać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30, parter prawe skrzydło Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 (sala konferencyjna Biura Rady).

 

Miejsce jest oznakowane, w pobliżu zorganizowano również kącik zabaw dla dzieci. Pracę punktu koordynują pracownicy Urzędu z Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, udzielają naszym gościom informacji w zakresie pomocy, czy załatwienia podstawowych spraw. W razie potrzeby można skorzystać też z tłumacza, dzięki naszej współpracy ze Związkiem Ukraińców Oddział Mazurski i Koło w Giżycku.

 

Ważne – każda z osób rejestrujących się, musi posiadać zdjęcie. Wymagane zdjęcia osobom przybyłym z Ukrainy zamieszkałym w Giżycku, wykonywane będą na zlecenie UM Giżycko w zarejestrowanych punktach pobytu uchodźców na terenie miasta oraz indywidualnie w zakładzie fotograficznym "No to FOTO" przy ul. Pocztowej 1. Zdjęcia wykonywane są nieodpłatnie.

 

Numer PESEL nadany zostanie po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o dostępne (w tym unieważnione) dokumenty jak paszport, dowód osobisty, ale także Karta Polaka, czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się akt urodzenia. W ramach procedury, od osób które będą rejestrowane, pobierane są również odciski palców. 

 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu WSO 87 7324 134, e-mail wso@gizycko.pl oraz na dedykowanej stronie w języku polskim i ukraińskim www.PomagamyUkrainie.gizycko.pl.

 

Uchodźcy mieszkający na terenie gmin powiatu giżyckiego, rejestrować się mogą odpowiednio w tamtejszych Urzędach Gmin. Przydatne kontakty:

- Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 99 74

- Urząd Gminy Kruklanki ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, tel. 87 421 70 02 w. 45

- Urząd Gminy Miłki ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, tel. 87 55 59 061

- Urząd Gminy Wydminy Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, tel.  87 421 00 19 w. 110

- Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, tel. 87 429 39 68

 

Nadanie numeru PESEL pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

System rejestracji uchodźców rusza od środy 16 marca.

 

www.PomagamyUkrainie.gizycko.pl 

 

ULOTKA DO POBRANIA

   

 

PUNKT OZNAKOWANY JEST GRAFIKAMI JAK PONIŻEJ

 

 

 

opracowanie informacji: BPS M. Kulas-Szyrmer

grafika: gizycko.pl / J. Maciejewska-Kucfir