Straż miejska sprawdza piece

Co roku, wraz z nadejściem chłodnych dni, przypominamy o bezwględnym zakazie spalania odpadów w piecach, kominkach i paleniskach. Problem dotyczy przede wszystkim domów jednorodzinnych. Ze względu na wysokie koszty, lokatorzy zamiast tradycyjnego opału, wrzucają do pieca odpady, a w ten sposób nieświadomie trują siebie i najbliższych sąsiadów. Uwolnione podczas spalania śmieci toksyczne substancje, długo utrzymują się w lokalnym otoczeniu, zanieczyszczają giżyckie powietrze, wodę i ziemię. 
Spalającym odpady w domowych piecach grozi mandat lub kara grzywny w wysokości nawet 5000 zł! Kontrolę instalacji mogą przeprowadzać funkcjonariusze giżyckiej Straży Miejskiej, a właściciel posesji ma obowiązek wskazać miejsce, w którym znajduje się piec i zgromadzony opał. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego (WGK) po raz kolejny przygotowali ulotkę informacyjną dotyczącą zakazu spalania odpadów, która wkrótce trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców.
Pamiętajmy, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia, ale do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje.
W wyniku spalania np. plastikowych butelek po napojach, worków foliowych, odpadów z gumy, czy lakierowanych części mebli do powietrza emitowane są trujące dioksyny. Ich toksyczny wpływ na ludzkie zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach  np. w postaci chorób nowotworowych.
Spalanie odpadów w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych. Nadmiar sadzy może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. To bardzo częsta przyczyna zaczadzenia oraz pożarów domów.
W myśl ustawy o odpadach i Kodeksu wykroczeń surowo zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu.
  • Zgodnie z art. 191 ustawy odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) ,,kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
  • Zgodnie z art. 183 § 1 kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1444) ,,kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Na podstawie art. 379 Prawa ochrony środowiska (t.j. Dz. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) kontrolą domowych pieców na terenie Gminy Miejskiej Giżycko zajmuje się straż miejska.

 
REAGUJ GDY KTOŚ SPALA ODPADY


ZAWIADOM POLICJĘ 997


lub


STRAŻ MIEJSKĄ 986
Straż Miejską możesz także powiadomić przez aplikację mobilną moje@gizycko


                     Szczegóły dotyczące aplikacji


 

Aplikacja do pobrania:


Google Play play.google.com/store/apps/gizycko


App Store apps.apple.com/pl/app/moje-giżycko


 
Ulotka:
opracowanie - E. Polak, grafika - D. Czechowska (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Giżycko)