O Giżycku

O Giżycku

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

E-MAPA

Fala

Zapraszamy na nowy portal  http://mgizycko.e-mapa.net gdzie znajduje się aktualny system informacji przestrzennej miasta   

 

Nowy portal mapowy umożliwia dostęp do aktualnych informacji m.in. w zakresie:

- bazy numeracji adresowej,

- obiektów użyteczności publicznej,

- bazy mienia komunalnego,

- wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

 

  Informacje: Wydział Planowania i Inwestycji Paulina Rakus Fot. UM Giżycko mojegizycko.pl / Tomasz Karolski