Szkoła Policealna nr 2 (ZSE)

  • Nazwa firmy

    Szkoła Policealna nr 2 (ZSE)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor
Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Szkoła Policealna nr 2
zawody:
- technik informatyk,
- technik organizacji reklamy

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.30-15.00