Szkoła Policealna (ZSZ)

  • Nazwa firmy

    Szkoła Policealna (ZSZ)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko

Branża
Zespół Szkół Zawodowych

Dyrektor - Urszula Knyps-Dawidowicz

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

SZKOŁA POLICEALNA 2 lata
- technik handlowiec
- technik organizacji usług gastronomicznych

a także:

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2 (2-3 lata)
- kucharz małej gastronomii
- sprzedawca
- mechanik pojazdów samochodowych
- piekarz
- blacharz,
- cukiernik,
- fryzjer,
- krawiec,
- stolarz,
- ślusarz,
- operator obrabiarek skrawających,
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
- inne zawody w klasach wielozawodowych

TECHNIKUM nr 3 (4 lata)
- technik hotelarstwa
- technik organizacji usług gastronomicznych
- kucharz

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE nr 2 (3 lata)
- technik handlowiec
- technik organizacji usług gastronomicznych

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30