Tabletki jodku potasu | Zasady dystrybucji w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Urząd Miejski w Giżycku informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał tabletki zawierające jodek potasu w celu ich szybkiej dystrybucji wśród mieszkańców, w momencie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Ministerstwo podkreśla, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Tabletki jodku potasu

Fot. gizycko.pl/ JMK

 

Podstawowe informacje o zasadach przyjmowania leku:

 1. Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę.
 2. W trakcie uszkodzeń reaktorów jądrowych może dojść do emisji radioaktywnego jodu. W przypadku skażenia, radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nie-radioaktywnego jodu (np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.
 3. Dawkowanie - tabletki zawierające jodek potasu należy przyjmować jedynie w przypadku katastrof jądrowych i po komunikacie władz za pośrednictwem powiadomień RCB (sms) oraz radia i telewizji. Nie należy podejmować samodzielnie decyzji o przyjęciu leku.
 4. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, lek należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe (najlepiej w ciągu 2 – 6 godzin) po ogłoszeniu, że wystąpiło skażenie radioaktywnym jodem. Jednakże, przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin po wystawieniu na działanie radioaktywnym jodem jest wciąż korzystne.
 5. Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozprowadzić je w wodzie, syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut. Należy upewnić się, że tabletka jest całkowicie rozpuszczona przed podaniem jej dziecku.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych w Ukrainie).

 

Aby jak najlepiej przygotować się na taką sytuację, samorząd opracował procedurę dystrybucji.

Jodek potasu ma być wydawany każdej osobie bez konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu. Preparat będzie dostępny w 9 punktach na terenie miasta, w których zazwyczaj organizowane są siedziby obwodowych komisji wyborczych, aby w razie potrzeby sprawnie zaopatrzyć wszystkich mieszkańców i uniknąć ewentualnych kolejek.

 

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

 

Tabletki jodku potasu

WYKAZ PUNKTÓW (POBIERZ)

 

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta Giżycka

 1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60. roku życia. Osobom niepełnoletnim preparat nie będzie wydawany.
 2. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 3. Jedna osoba może otrzymać odpowiednią liczbę tabletek dla członków rodziny.
 4. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
 5. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg - ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg - ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg - 1 tabletka
 • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg - 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg - 2 tabletki

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

 

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
 • Nadczynność tarczycy,
 • Zapalenie naczyń z hipokomplementemią.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

 

Rząd przygotował również ulotkę informacyjną. Zawarte w niej zostały m.in. zasady dawkowania, czasu podania leku oraz przeciwwskazania medyczne.

 

Ulotka informacyjna (POBIERZ) 

Ulotka 

Charakterystyka lecznicza produktu (CHPL) (POBIERZ)

Charakterystykę produktu leczniczego zaczerpnięto z domeny rządowej:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl