Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Telefony alarmowe

Fala

W sytuacjach zagrożenia zadzwoń po pomoc:

 • 112 Centrum Powiadamiania Ratowniczego
 • 997 Policja
 • 999 Pogotowie Ratunkowe
 • 998 Straż Pożarna
 • 601 100 100 Numer ratunkowy nad wodą
 • 986 Straż Miejska
 • 87 7324 124 Dyżurny Miasta (Centrum Zarządzania Kryzysowego)
 • 992 Pogotowie Gazowe
 • 991, 87 428 74 47 Pogotowie Energetyczne
 • 87 428 59 44, 428 73 48 Pogotowie Ciepłownicze
 • 428 25 60, 429 91 71 Pogotowie Wodociągowe

  
Instytucje

Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 7 parter)
CENTRALA Tel.: +48 87 7324 111, Fax: +48 87 428 52 41
urzad@gizycko.pl
www.gizycko.pl

Terenowy Punkt przyjmowania wniosków i wydawania paszportów
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 163

Urząd Stanu Cywilnego
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 156, Fax: +48 87 428 59 31
iwona.wojciulewicz@gizycko.pl

Straż Miejska (całodobowo)
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Bezpłatny tel. alarmowy 986
(numer obowiązujący w granicach administracyjnych miasta, dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych)
Tel.: +48 87 428 57 54
sm@gizycko.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo)
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 124, Fax: +48 87 7324 164
czk@gizycko.pl

Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 43 26, Fax: +48 87 428 16 37
gck@gizycko.pl
www.gizyckiecentrumkultury.pl
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 27 53, Fax: +48 087 429 27 53
mosir@gizycko.pl
www.mosir.gizycko.pl
 
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 25 05, Fax: +48 87 428 23 72
mbpgiz@wbp.olsztyn.pl
www.mbp-gizycko.pl
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 56 06, Fax: +48 87 428 40 42
mops@gizycko.pl

Centrum Integracji Społecznej
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko
Tel.: 505 601 680
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 7324 162
cpuis@gizycko.pl
www.centrumprofilaktyki.pl
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5, pok. 8, 9, 11-500 Giżycko
+48 87 429 10 89, 429 18 20
sekretariat@pcprgizycko.pl

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
ul. Smętka 5, pok. 8, 9, 11-500 Giżycko
+48 87 428 49 20

Starostwo Powiatowe w Giżycku
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 59 58, Fax: +48 87 428 55 06
skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
www.powiatgizycki.pl

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 99 60, Fax: +48 87 429 99 76
ugg@ugg.pl
www.ugg.pl

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
ul. Wyzwolenia 2, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 52 65, Fax: +48 428 57 60
infogizycko@post.pl
www.gizycko.turystyka.pl

PKP
ul. Kolejowa, 11-500 Giżycko
całodobowa infolinia: (042) 1 9436
Ogólnopolski Internetowy Rozkład Jazdy
www.rozklad-pkp.pl

PKS - Informacja
ul. Kolejowa, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 50 87
Giżycki Rozkład Jazdy
www.pks.mragowo.pl/rozklad/da_gi_062008.html
Ogólnopolski Internetowy Rozkład Jazdy
www.rozklady.com.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 64 40, Fax: +48 87 429 64 75
olgi@praca.gov.pl
www.gizycko.pup.gov.pl

Urząd Skarbowy w Giżycku
ul. Kościuszki 15, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 30 00, Fax: +48 87 428 35 07
us2807@wm.mofnet.gov.pl
www.olsztyn.is.gov.pl/us/2807/

Dom św. Faustyny "Wielkie Serce" (dom dziecka)
ul. Staszica 13,11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 54 97
caritas.gizycko@poczta.onet.pl
www.gizycko.um.gov.pl/caritas/

Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko
(Straż Pożarna)
Tel.: 112

"Szpital Giżycki" sp. z o.o.
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 66 66, Fax: +48 87 428 36 77
sekretariat@zozgiz.pl
www.zozgiz.pl  

Pogotowie Ratunkowe FALCK
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko
Tel.: 112, 999

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Siedziba: ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko
Biuro: ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Giżycko (Port Ekomarina Giżycko)
Tel.: +48 87 428 23 00,
Numer ratunkowy nad wodą 601 100 100
biuro@mopr.com.pl
www.mopr.com.pl

Komenda Powiatowa Policji
al. 1 Maja 26, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 92 00, 997, Fax: +48 87 429 92 00
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/kpp_gizycko

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 91 00, 998, Fax: +48 87 429 91 05
kpgizycko@kwpsp.olsztyn.pl
www.kppspgizycko.pl

Żandarmeria Wojskowa
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 3
+48 87 429 43 62

Państwowa Straż Rybacka
ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko
+48 600 243 643

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
(Fundacja "Dzieci Niczyje")
Tel.: 116 111 poniedziałek - piątek w godz. 12.00-20.00
 
Bezpłatna i całodobowa infolinia dla potrzebujących pomocy
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
(informacja o miejscach noclegowych, jadłodajni, punktach udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej w woj. warmińsko - mazurskim) całodobowa bezpłatna infolinia
Tel. : 0 800 165 320  

Schronisko dla bezdomnych psów w Bystrym k. Giżycka "Dom Sary"
Bystry k. Giżycka
+48 87 428 45 33
domsary@op.pl

Wojsko więcej...
Banki, Bankomaty więcej...
Kościoły więcej...
Apteki więcej...
Pomoc drogowa więcej...
Taxi więcej...
Pozostałe informacje można znaleźć w Bazie firm i instytucji