Trwają konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka

Drodzy Mieszkańcy! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka.

Miasto Giżycko zrealizowało pierwszy etap związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka (GPR), polegający na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To niezbędny element opracowania GPR. Wyznaczony teren miasta stanowić będzie tzw. obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej, czyli działań które mają wpłynąć na jego dalszy rozwój i poprawę funkcji społecznych.

 

Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji, które realizujemy z udziałem mieszkańców miasta.

 

Mapa

 


Konsultacje przeprowadza się w terminie

od 14 grudnia 2023 roku do 18 stycznia 2024 roku,

w formie badania opinii mieszkańców


 

Celem konsultacji jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów wyznaczonego obszaru. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania obszaru.

 

W ramach konsultacji zapraszamy do:

Wypełnione formularze należy: 

  1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@gizycko.pl;
  2. przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
  3. dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w godzinach pracy Urzędu;
  4. dostarczyć osobiście podczas otwartych spotkań konsultacyjnych.

Dokumenty można także wypełnić w wersji elektronicznej. Zapraszamy!

WYPEŁNIJ DOKUMENTY ONLINE

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1291-2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13.12.2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRDOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKA

Do pobrania:

Diagnoza_delimitacyjna 

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji