Uczniowe PSM zakończyli rok szkolny i pożegnali dyrektor Alinę Skupińską

Trzynaścioro wrażliwych i zdolnych młodych ludzi zakończyło w tym roku naukę w giżyckiej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Uczniowie z młodszych klas odebrali świadectwa i w końcu mają zasłużone wakacje.

Podczas tegorocznego zakończenia, ze stanowiskiem dyrektora pożegnała się Pani Alina Skupińska. Dyrektor, po 27 latach pracy, odchodzi na emeryturę. Rada rodziców, pracownicy szkoły oraz cała społeczność szkolna podziękowali jej za wieloletnią pracę i zaangażowanie w rozwój szkoły. Nową dyrektor PSM I stopnia w Giżycku została Pani Katarzyna Stachowiak. 

 

Pożegnanie Aliny Skupińskiej

Fot. z zasobów PSM

 

Alina Skupińska była wieloletnim dyrygentem giżyckiego Kameralnego Chóru Cantabile.  Funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku pełniła przez 27 lat (1997-2024). Pani Alina wykazała się wyjątkową inicjatywą oraz ogromną determinacją i konsekwencją w dążeniu do powstania w Giżycku nowoczesnej sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia – obiektu niezwykle ważnego dla rozwoju kultury w naszym mieście, który od dnia inauguracji i oficjalnego otwarcia w 2019 roku, jest gospodarzem wielu prestiżowych koncertów z udziałem znakomitych artystów.

 

Alina Skupińska

Fot. gizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski 

 

Budowa sali koncertowej na 160 miejsc z nowoczesnym wyposażeniem, to niewątpliwie sukces i zasługa dyrektorki szkoły i zwieńczenie jej kilkuletnich starań. Działalność Pani Aliny ma także nieoceniony wpływ na kształtowanie, krzewienie i rozwój kultury w naszym mieście poprzez m.in.: organizowanie różnych koncertów (absolwentów, mikołajkowych, andrzejkowych, jubileuszowych), w tym wysokiej klasy koncerty Filharmonii Narodowej. Wiele wydarzeń odbywających się w Giżycku uświetniają występy uczniów oraz nauczycieli z PMS I st. Profesjonalizm Pani Aliny, jej pasja, zaangażowanie i artystyczna otwartość przyczyniły się do upowszechniania piękna muzyki, co znajduje szerokie uznanie wśród publiczności. Pani Alina stworzyła także warunki sprzyjające nieustającemu rozwojowi kulturalnemu naszego miasta  oraz nieustannie rozwija talenty uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku.

 

Pani Alina jest laureatką Nagrody Świętego Brunona Patrona Giżycka. W 2022 r. została także uhonorowana Medalem za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka.