Umowa o konserwacji ogrodzenia szpitalnego podpisana

Logotypy

21 czerwca podpisano umowę na realizację zadania pt. „Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej". Wykonawcą będzie suwalska firma Osiński CLEANER, Tomasz Osiński.

Podstawowy zakres robót obejmuje oczyszczenie powierzchni elewacji, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne powierzchni ceglanych a także odnowienie stalowych przęseł. Zgodnie z umową prace powinny zostać zakończone pod koniec września br. Zadanie jest dofinansowane w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków https://gizycko.pl/konserwacja-i-renowacja-ogrodzenia-szpitala-miejskiego-w-gizycku-wzdluz-ulicy-warszawskiej/

 

Podpisanie umowy

Na zdjęciu podpisanie umowy przez Burmistrz Giżycka Ewę Ostrowską i wykonawcę Tomasza Osińskiego, fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir

Ogrodzenie szpitala

Na zdjęciu ogrodzenie szpitala, stan obecny, fot. Zosia Śliwińska, praktyka UM