UWAGA! – ZMIANA WNIOSKU NA OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Szanowni Państwo


Od dnia 1 sierpnia 2017 r. na PIU Emp@tia dla Obywateli został udostępniony nowy kreator wniosków elektronicznych dla wniosku o przyznanie KDR, dodane nowe funkcjonalności w SI KDR obsługujące nowe wzory wniosków.


Od 1 sierpnia 2017 r. weszło w życie część zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która została podpisana przez Prezydenta.


Czeka również na podpis zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.  W ramach procedowanej zmiany ulega zmianie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie  duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzone zostają wzory 3 nowych oświadczeń.


Uprzejmie informuję, że obowiązujące od 01.08.2017 r, wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny i wzory nowych oświadczeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/


  a także do pobrania tutaj:   wzor wniosku-poprawiony.pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu(183.2 KB) objasnienia do wniosku1.doc Objaśnienia do wniosku(28 KB) Wzor oswiadczenia.pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (83 KB) oswiadczenie dotyczace wladzy rodzicielskiej.pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03  (81.6 KB) oswiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02  (81.3 KB)


 


 


Przypominamy, że kompletne wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Giżycku, punkt obsługi klienta, parter, pokój nr 7.


Szczegółowych informacji o Karcie Dużej Rodziny udziela koordynator Programu


– dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej pod nr tel. 798 112 125


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW