WAŻNE TELEFONY | Służba zdrowia i SANEPID

PRZYDATNE KONTAKTY


 

INFOLINIE


Całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590 


To Telefoniczna Informacja Pacjenta, gdzie uzyskamy informacje
o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem


Rekomendowana strona z rzetelnymi, potwierdzonymi informacjami na temat koronawirusa: www.gov.pl/koronawirus


Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.
 
SANEPID
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku tel. 87 428 54 98

Jeśli podróżowałeś lub przebywałeś w regionie występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (lista krajów zgodna z komunikatami publikowanymi na stronie www.gis.gov.pl), lub miałeś kontakt z osobą zarażoną i zaobserwowałeś u siebie objawy grypopodobne, takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, złe samopoczucie, bóle mięśniowe, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie SANEPID Giżycko tel. (87) 428 54 98 (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju) i zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Ważne. Jeśli dostrzeżemy niepokojące objawy, nie idźmy do lekarza osobiście, zadzwońmy!


 
SZPITAL GIŻYCKI SP. Z. O. O.

Centrala tel. 87 429 66 66 www.zozgiz.pl


Izba przyjęć szpitalna / SOR tel. 87 429 66 83
Oddział Chorób Zakaźnych lekarze tel. 87 429 66 91, pielęgniarki tel. 87 429 66 92
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska tel. 87 429 66 33
 
LEKARZE RODZINNI
NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gugnowski Spółka Partnerska tel. 87 428 67 72
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku tel. 261 335 376
Poradnia Medycyny Rodzinnej - Szpital Giżycki Sp. z o.o. tel. 87 429 66 42
Czesław Sadownik NZOZ "Poli-Med" tel. 87 428 83 86
Furmaniak Lekarz i Partner Spółka Partnerska tel. 727 769 686
Janina Syruć NZOZ Medycyna Rodzinna tel. 87 428 95 61
Jarosław Woźniak NZOZ Max-Med tel. 87 428 46 78
Krystyna Stankiewicz tel. 87 428 93 78
Kucharscy Sp. z o.o. tel. 884 095 777
NZOZ Katarzyna Białczak tel. 87 428 46 38
Wanda Ignatjew-Sadowska NZOZ Medycyna Rodzinna Pediatria tel. 87 428 45 58
Wanda Kamieniecka tel. 87 428 95 38

 
 

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(informacje - NFZ Olsztyn)


  1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są przeznaczone do transportu osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub osoby u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, bądź też oddziale wyznaczonym przez wojewodę do zaopatrywania ww. przypadków.
  2. Podmioty lecznicze, w ramach których mają funkcjonować zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.
  3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.
  4. Uprawnionymi do zgłoszenia transportu osób z podejrzeniem zakażenia/zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:

  • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
  • Lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
  • Lekarz dyżurny SOR lub IP podmiotu w ramach którego nie funkcjonuje oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny.


  1. Osoby, wymienione 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania takiego transportu bezpośrednio do głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19


 

[AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO] INFORMACJE O KORONAWIRUSIE - MOJEGIZYCKO.PL:
/aktualizacje-na-biezaco-informacje-o-koronawirusie/


Tu publikujemy aktualne, uzupełniane na bieżąco (podana data i godz.) przydatne informacje dla mieszkańców Giżycka i okolic
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa


 
grafika nagłówek: pixabay.com