Węgiel | Preferencyjny zakup | Wnioski do 15 kwietnia 2023

Burmistrz Giżycka informuje, że od najbliższego poniedziałku (21 listopada 2022r.)  przyjmowane będą wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.

Do takiego zakupu są uprawnione osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

  • otrzymały dodatek węglowy, albo złożyły wnioski o taki dodatek i oczekują na wypłatę,
  • nie dokonały jeszcze zakupu preferencyjnego,
  • nie kupiły jeszcze na sezon grzewczy 2022-2023 węgla kamiennego po cenie niższej niż 2000zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony na 2022 i 2023 rok.

Węgiel

Fot. gizycko.pl/ K. Zadroga

 

Cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 2000 zł brutto za 1 tonę.

Odbiór węgla: PEC sp. z o.o. ul. Staszica 24D, Giżycko, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

 

Wnioski o zakup preferencyjny można składać:

- w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 7, parter),

- elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2023r.

Wnioski będą niezwłocznie weryfikowane, a następnie osoba zainteresowana zakupem węgla otrzyma fakturę, którą należy opłacić i z dowodem przelewu zgłosić się do pokoju 111 w Urzędzie Miejskim w Giżycku (na I piętrze) po asygnatę, upoważniającą do odbioru węgla. Asygnata będzie wystawiana osobno na 2022 r. i 2023 r. , a przy odbiorze węgla należy ją oddać .

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla organizują i opłacają transport węgla do swoich domów we własnym zakresie.

 

Do pobrania:

WNIOSEK  

 


Burmistrz Miasta Giżycka (11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14) działając w oparciu o przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r, poz. 2236) informuje, że w dniu 16 listopada 2022r. udzielił zamówienia na zakup węgla kamiennego, w wyniku którego zawarł drogą elektroniczną umowę z PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1).

Pa podstawie ww. umowy Gmina Miejska Giżycko zakupi węgiel kamienny sortymentu groszek i orzech w ilościach wynikających z rzeczywistego zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby zainteresowane zakupem węgla.

Cena sprzedaży dla osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego wynosi 2 000zł brutto za tonę.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zamówień udzielanych w celu realizacji zakupu preferencyjnego węgla przez gospodarstwa domowe nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r, poz. 1710 ze zm.). Link do BIP


 

Informacja: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego