Węgiel | Zgłoś zapotrzebowanie

Burmistrz Miasta Giżycka zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w projektowanej ustawie.

Prośba związana jest z trwającymi w parlamencie pracami nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Węgiel


Giżycczanie mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretną ilość oraz rodzaj węgla (ekogroszek, groszek, orzech, miał), którą planują zakupić do końca sezonu grzewczego, tj. do 30 kwietnia 2023 roku. Zgromadzone dane szacunkowe pozwolą na określenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Giżycka w zakresie planowanych zakupów węgla oraz umożliwią podjęcie decyzji, co do sposobu dystrybucji węgla na terenie naszego miasta. Zgodnie z projektem ustawy  do dokonania zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

 

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na formularzu
umieszczonym w załączniku do końca października 2022 r.
w Punkcie Obsługi Klienta (Urząd Miejski w Giżycku, a. 1 Maja 14, pokój 7, parter)
i elektronicznie na adres: urzad@gizycko.pl

 

Formularze są dostępne na stronie www.gizycko.pl (do pobrania), w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku (ul. Wodociągowa 15) oraz w Klubie Seniora (ul. Królowej Jadwigi 9B).


Więcej szczegółów na temat sprzedaży węgla przez samorząd zostanie podane po wejściu w życie ustawy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Fot.: gizycko.pl/ K. Zadroga