Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu

  • Nazwa firmy

    Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu

  • Nazwa skrócona

    WSB Poznań

  • Adres

    ulica: Filia w Giżycku ul. Pocztowa 5, 11-500 Giżycko

Branża
Rektor - dr Andrzej ZDUNIAK

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku. Uczelnia zaprasza do mieszczącego się w Giżycku Wydziału Nauk Społecznych. Pod naszymi skrzydłami można zdobyć dyplom studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne lub dyplom studiów podyplomowych. Spośród szerokiej oferty kierunków studiów podyplomowych kandydaci mają do wyboru m.in. terapię zajęciową, projekty unijne i pozyskiwanie funduszy unijnych, bezpieczeństwo i higienę pracy z metodyką, turystykę i rekreację, profilaktykę i terapię uzależnień, edukację dla bezpieczeństwa, socjoterapię, trenera personalnego (pełna oferta znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl).


W Wydziale Nauk Społecznych w Giżycku kształcimy na kierunkach studiów takich jak:

Studia licencjackie (studia I stopnia)
Bezpieczeństwo zdrowotne
Psychologia