Zmiana zasad odbioru popiołu od nowego roku

Zmiany zasad odbioru popiołu od 2021 roku.


Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje, że odbiór popiołu z palenisk domowych w 2021 roku w dalszym ciągu będzie odbywał się w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.
Warunkiem odbioru popiołu:
  • w zabudowie jednorodzinnej będzie posiadanie własnego pojemnika oraz zgłoszenie potrzeby wywozu do MZM-GO.
  • w zabudowie wielolokalowej zbiorcze pojemniki będą dostarczane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zarządcę/Administratora nieruchomości do MZM-GO.

 


Zgłoszeń należy dokonywać na adres: biuro@mzmgo.mazury.pl


 
Informacje i grafika: Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami